Mundësi punësimi në Kolegjin Europian të Kosovës: Bashkëpunëtor për Promocion dhe Marketing

 KONKURS

Departamenti për Marketing dhe Promocion i ECK
POZITA E PUNËS:
Bashkëpunëtor për promocion dhe marketing të shërbimeve të Kolegjit Europian të Kosovës (2 pozita)

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË
a) Të bëj promocion dhe marketing të shërbimeve të Kolegjit Europian të Kosovës;
b) Të jetë kreativ në promocion dhe marketing të shërbimeve në interes dhe për llogari të Kolegjit Europian të Kosovës.

 

Kushtet e kërkuara:
-Pregaditja e lartë universitare, (e deshirueshme /jo obligative).
-Aftesi komunikimi lidhur me promovimin dhe marketingut e sherbimeve .
- Përvojë pune në aktivitete promovuese dhe të marektingut të sherbimeve (e deshirueshme /jo obligative).
-Aftësi të përdorimit të programeve kompjuterike Word, Exell ,( e deshirueshme ).

Dokumentet për aplikim :
- CV –ja e aplikantit

 

Afati i aplikimit: 21.03.2016 deri me date 27.03.2016
Të gjithë kandidatët e interesuar për aplikim, luten që të dërgojnë CV-të së bashku me dokumentet për aplikim në email adresën work@eck-edu.org, jo më larg se 27 mars 2016 me subject : Bashkëpunëtor për Promocion dhe Marketing të shërbimeve të ECK