Apliko për nivelin Bachelor

Para se të lexoni mbi historikun, vizionin dhe mision e Kolegjit Europian të Kosovës ju duhet të dini se ECK është një nga institucionet e vetme në Kosovë e cila ju ofron mundësi të studioni në grupe të vogla ku profesorët dhe studentët dallohen për bashkëpunimin në mes tyre, mësimin praktik përmes vizitave studimore, mysafirëve folës dhe trajnimeve profesionale falas të cilat përbëjnë një program atraktiv i cili sjell në qendër të Prishtinës qasjen evropiane të të mësuarit.


Në vazhdën e bashkëpunimeve me universitetet ndërkombëtare, studentëve të Kolegjit Europian të Kosovës ju ofrohet mundësia e transferimit në European University në Barcelonë, Munich, Gjenevë, Montreux, në GEA College apo ISSBS në Slloveni, në Manhattan Intitutte of Menagement në New York, në Nigde University dhe Selcuk University në Turqi, Varna University of Menagement dhe Varna Free University në Bullgari.

Për të lexuar artikullin 10 Arsye pse ju duhet të studioni në Kolegjin Europian të Kosovës >>> KLIKO KËTU.

Këto bashkëpunime në kuadër të Erasmus+ ju mundësojnë studentëve që të transferohen në universitetet partnere ku shpenzimet e udhëtimit, akomodimit dhe shkollimit i mbulon Bashkimi Evropian, ndërsa studentët për periudhën e studimeve të tyre marrin dhe asistencë financiare në shumën prej 800 euro në muaj.

Programet:

Ekonomik & Menaxhment (180 Kredi)
Specializimet:

Menaxhment
Banka, Financa dhe Kontabilitet
Teknologji Informative në Biznes
 

Juridik i përgjithshëm (240 Kredi)

Juridik i Përgjithshëm

Programet të cilat i ofron Kolegji Europian i Kosovës janë të akredituara nga Agjencia e Kosovës për Akreditim dhe Licencuar nga MASHT.


Tarifat e Studimit:
Pagesa për studime në nivelin bachelor në specializimet e lartëcekura është: 999Euro/viti akademik. (Mundësi pagese deri në 12 këste)
- 20-30% për të punësuarit në Dogana, Institucione Publike, Polici.
- 15% familjarët e dëshmorëve
- 10% studentët nga e njejta familje
- 10% studentët në grup
- 10% e gjithë pagesa në fillim të vitit akademik

Apliko tani duke klikuar këtu: