Trajnimi: Menaxhimi i Kohës edhe në Kosovë

Jeta dinamike, punët e një pas njëshme, stresi i shkaktuar nga puna, lodhja dhe sfilitja në vendin e punës, mungesa e produktivitetit dhe shumë fenomene tjera negative qe punëtorët hasin ҫdo ditë në vendet e tyre të punës, përkatësisht në profesionet e ndryshme që i kryejnë më në fund kanë një zgjidhje. Zgjidhja e problemeve të tilla, dhe se si duhet të tejkalohen këto vështirësi quhet “Menaxhimi i Kohës”, trajnim i cili organizohet nga Kolegji Europian i Kosovës, si pjesë e qendrës inovative të trajnimeve “ECK Training Center”. Benefitet e këtij trajnimi janë të shumta, dhe të vërtetuara në praktikë, ku pjesëmarrësit e këtij lloji të trajnimi në vende të ndryshme të Botës kanë pasur rritje të efikasitetit dhe produktivitetit deri në 78% brenda një periudhe të shkurtër kohore, pasi kanë përfunduar këtë trajnim!

Bëhu lider i kohës dhe jetës tënde! Vendos prioritetet! Arrij synimet dhe objektivat tua!

Për më shumë informata rreth trajnimit “Menaxhimi i Kohës” ju lutem klikoni këtu

ECKPRESS
Ariani