Të Mësojmë nga Liderët - Znj.Leunora Kusari

Të Premten me datë 18/12/2015 nga ora 16:45h në kuadër të programit "Të Mësojmë nga Liderët" kishim të ftuar znj. Leonora Kusari, Menaxhere e Programit për Përkrahje të Bizneseve të Vogla (SBS) të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.

Znj. Kusari para studentëve të Kolegjit Europian të Kosovës prezantoj temën “Roli i Berzh-it në zhvillimin e bizneseve, si një faktorë shtytës i zhvillimit ekonomik të Kosovës”.
 

Për të lexuar më shumë rreth znj. Leonora Kusari dhe karrierës së saj profesionale klikoni këtu!