International University of Travnik – Konferenca e XII Ndërkombëtare

Një mundësi e shkëlqyer për të gjithë profesorët dhe shkencëtarët e rinjë të pasionuar për punë shkencore dhe publikime na vjen nga Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës, ku Universiteti partner i Kolegjit Europian të Kosovës, International University of Travnik organizon konferencën e XII ndërkombëtare me titullin “Sfidat e tranzicionit në Bosnje dhe Hercegovinë si dhe vendet e Ballkanit Perëndimorë nga aspekti ekonomik, ligjor dhe i komunikimit” .


Për të lexuar më shumë në lidhje me konferencën ju lutem kliko këtu.
ECKPRESS