Dekani i Kolegjit Europian të Kosovës ,Prof.Dr. Ali Bajgora viziton Universitetin Marlin Barleti

Në kuadër të bashkpunimeve institucionale me universitetet e rajonit, Kolegji Europian i Kosovës i përfaqësuar nga Dekani, Prof.Dr. Ali Bajgora me datë 29 Janar 2015 vizitoi Universitetin Marin Barleti dhe me këtë rast u nënshkrua dhe marrëveshja e bashkëpunimit në mes të dy institucioneve, me focus kryesor angazhimin e formimeve të përbashkëta në fushën e drejtësisë dhe të ekonomisë si dhe kordinimi për projekte ndërkombëtare, Erasmus+, Horizon2020 etj.
ECKPRESS