Guest Speakers: Johannes Pfister, Sarah Kupke & Stefan Füsers

Të premten me datën 14 Nëntor 2014 prej orës 17:00h, në Kolegjin Europian të Kosovës, në kuadër të programit akademik "Guest Speakers" do të jenë të ftuar, z. Johannes Pfister , Znj.Sarah Kupke nga ThinkCamp dhe Stefan Füsers nga Unconditional Basic Income Europe.

ThinkCamp ka kryer një sërë udhtime studimore dhe ka mbështetur ndërrmarrësit eko-sociale gjatë viteve të fundit. Sarah dhe Johannes do të flasin për përvojat e tyre të qasjeve të reja të të mësuarit për bizneset sociale të orientuara të së ardhmes dhe nxitjen e ndryshimeve transformuese në Evropë. Për më tepër Sarah and Johannes e ndërlidhin qasjen me sistemin e lidershipit Brenda kompanive të mëdha e të vogla.

Stefan Füsers, do të flasë rreth një ideje të thjeshtë për një shoqëri komplekse. Të ardhurat e pakushtëzuara bazë janë një vegël që na lejon të jetojm në autonomi dhe dinjitet Brenda familjes, të ardhurave si dhe punës sonë. “ Unconditional Basic Income “ krijon një liri të vërtetë, krijon barazi dhe nder. Lejon që secili të jetoj sipas idealeve të tij/saj si dhe të kontriboj në zhvillim më të arsyeshëm demokraci si dhe qëndrushmëri.

Për më shumë në lidhje me musafirët folës si dhe temat që ata do të prezentojnë ju mund të mësoni të Premten me datë 14/11/2014 nga ora 17:00h në Kolegjin Europian të Kosovës. 

ECKPRESS