Kolegji Europian I Kosovës dhe Ss.Cyril and Methodius University(ISPJR)

Partneritetet akademike nuk kanë të ndalur. Në frymën e krijimit të bashkëpunimeve akademike me universitetet e vendeve të rajonit dhe Evropës Kolegji Europian I Kosovës ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi edhe me një nga universitetet më të mira në Maqedoni Ss.Cyril and Methodius University në Shkup, Institute for Sociological,Political and Juridical Research(ISPJR) . Studentët dhe profesorët e Kolegjit Europian të Kosovës do kenë mundësi të jenë pjesë e të gjitha aktiviteteve akademike, hulumtuese dhe shkencore që realizohen në kuadër të bashkëpunimeve ndëruniversitarë me Institute for Sociological, Political and Juridical Research(ISPJR)

Zyra për bashkëpunim ndërkombëtar ju njofton se muajit Tetor, do jetë muaji kur Kolegji Europian I Kosovës do bëj të ditur edhe një tjetër bashkëpunim ndëruniversitarë me një nga universitetet më të mira në Itali.
 

Educating Minds and Hearts !

ECKPRESS