ECK institucioni i parë arsimor me trajnim për “Kriptovalutat Digjitale”

European College of Kosovo si institucion i arsimit të lartë evropian në Kosovë i cili synon të sjellë trendet e fundit të arsimit ndërkombëtar në Kosovë organizon për herë të parë në vend trajnimin praktik mbi “Investimin – Blerjen/Shitjen e Kriptovalutave” me qëllim të përgatitjes gjeneratat e reja të vendit tonë të cilët janë të interesuar për të ndjek një nga trendet më të përfolura në vendin tonë dhe gjithë botën.

Për plot 3 javë, kandidatët do të përgatiten në mënyrë praktike mbi njohuritë teknike mbi shit/blerjen e kriptovalutave, strategjitë e ndryshme, leximin e grafikoneve dhe qëllimi prapa tyre si dhe informata tjera

Më shumë informata lidhur me trajnimin, ju lutem klikoni këtu.