Ka filluar kursi i gjuhës angleze pa pagesë për studentët e ECK-së.

Nga data 11 Prill 2017 në ECK ka filluar kursi i gjuhës angleze me profesoreshë amerikane për të gjithë studentët e Kolegjit Europian të Kosovës.


Duke marë parasysh rëndesinë e njohjes së Gjuhes Angleze në punë, literaturë, përditshmëri dhe më gjerë, Qendra e Karrierës së ECK-së ka vendosur që studentëve t’i ofrohet mundësia e studimit të gjuhës angleze plotësisht pa pagesë të mbajtur nga profesoresha, znj.Hana Rafiq nga SHBA. Edukimi dhe trajnimi i studentëve tanë është prioriteti ynë kryesor, për këtë arsye me qëllim të zhvillimit të shkathtësve të tyre për punësim dhe përgatitjen e tyre për qasje në tregun e punës përmes këtij trajnimi synojmë të asistojmë në ngritjen profesionale të studentëve tanë.

       Kolegji Europian i Kosovës është një ndër institucionet e rralla në vend që ofron vazhdimisht trajnime pa pagesë për studentët dhe ndihmon në zhvillimin e aftësive dhe karrierës së tyre.
ECKPRESS
Kaltrina