European Colleg of Kosovo pjesë e Federatës së Sporteve Universitare të Kosovës

Me 29 delegatë nga 19 universitete dhe kolegje të ndryshme u miratua statuti dhe emblema e Federatës së Sporteve Universitare të Kosovës. Tani e tutje, sportistët të cilët janë student dhe pjesë e institucioneve të arsimit të lartë do të kenë edhe një adres përmes së cilës synohet të aktivizohet sporti në Kosovë dhe organizimi i ngjarjeve të ndryshme sportive !

Nga ky vit akademik pritet të fillojnë edhe organizimet e para të Federatës së Sporteve Universitare të Kosovës.