KONKURS PËR STAF AKADEMIK

Pozita e punës: Mësimdhënës për lëndët ekonomike, juridike, TI dhe të shkencave të tjera shoqërore.
Mardhënia e punës: E rregullt
Pozita: 4 pozita

Kushtet për aplikim:
- Diploma e nivelit të shkollimit të pëfunduar me thirrjen doktor i shkencave.
- Vendimi i nostrifikimit të diplomës nga MASHT-i për kandidatët që kanë përfunduar studimet jashtë Kosovës.
- Vendimi i thirrjes akademike (për ata që e kanë thirrjen)
- Përvoja e punës (e dëshirueshme)
- Dëshmia e njohjes së gjuhës angleze (e dëshirueshme).
- CV e kandidatit.
- Aplikacioni (merret në lokalet e Kolegjit) ose KLIKO këtu për të shkarkuar aplikacionin.

-Afati i aplikimit 7 ditë nga shpallja publike e konkursit.

Për më shumë informata ju lutem na kontaktoni në 044 97 28 28, 049 87 28 28, 038 22 28 28.
ECKPRESS