Keni ëndërruar të mësoni gjuhën angleze në Oxford ose Cambridge? Kolegji Europian i Kosovës ua bënë këtë ëndërr realitet

Kolegji Europian i Kosovës nënshkruan marrëveshje të re bashkëpunimi për të mësuar dhe studiuar jashtë Kosovës me shkollën më të madhe të gjuhës angleze e shtrirë në 21 qytete të botës.

Kolegji Euopian i Kosovës në bashkëpunim me EC Language mundëson transferimin e studentëve apo individëve të interesuar, të mësojnë gjuhën angleze në qytete të ndryshmë të botës sic janë: Oxford, Boston, New York, Washington DC, Los Angelos, Miami, Toronto, Montreal, Londër, Cambridge, Manchester, Malta, Cape Town etj.
       EC Language është shkollë ndërkombëtare e gjuhës angleze e shtrirë në më shumë se 21 qytete të botës. Përmes EC Language ju keni mundësi të jetoni dhe njëkohësisht të mësoni gjuhën angleze në një nga qendrat e saj. Nivelet e caktuara të mësimit varen nga lloji i kërkesës, mirëpoajo çfaë e dallon EC Language nga të tjerët është se komunikimi është vetëm në gjuhën angleze. Më shumë se 40,000 studentë nga 140 shtete të botës brenda vitit mësojnë gjuhën angleze në EC Language.
       Për më shumë informata lidhur me mundësinë e regjistrimit dhe transferimit në një nga 21 qendrat e EC Language në botë ju lutem kontaktoni info@eck-edu.org apo na telefononi në 038 22 28 28 / 044 97 28 28 / 049 87 28 28.